Siafacilityservices | O firme | Siafacilityservice

S nami sú tí správni ľudia, na správnom mieste.

O NÁS

Našim klientom ponúkame široké spektrum podporných činností, vďaka čomu sa môžu plne venovať hlavnému predmetu svojho podnikania.

NAŠE HODNOTY

Dôvera je náš najvyšší princíp Najdôležitejšie atribúty našej práce sú dôvera, zodpovedný prístup a záruka maximálnej ochrany majetku, ktorý nám klienti zverujú do správy.

Vyznávame osobný prístup k zákazníkom

Sme v stálom kontakte s našimi zákazníkmi. Snažíme sa flexibilne reagovať na ich potreby a splniť aj špecifické požiadavky.

Usilujeme sa o neustály rozvoj

Naším cieľom je poskytovať komplexné služby na profesionálnej úrovni. Rozširujeme portfólio služieb, sledujeme nové trendy a dbáme na vysokú odbornosť našich zamestnancov.

Kvalita je základným faktorom úspechu, ktorý vedie k vzájomnej spokojnosti

Našimi klientmi sú silné a stabilné spoločnosti s dlhoročnou pozíciou na slovenskom trhu a preto kladieme kvalitu našich služieb medzi najdôležitejšie atribúty našej práce.

Flexibilita pre našich zákazníkov

Našim zamestnancom aj obchodným partnerom sme nepretržite k dispozícií a našou snahou je plniť ich požiadavky v čo najkratšom čase.

1

Naša agentúra ponúka dočasné pridelenie zamestnanca. Ide o rýchle a efektívne riešenie pre klienta, ktorý chce prispôsobiť vlastnú pracovnú silu a jej nákladovú efektivitu realizácii zákaziek na Slovensku a v krajinách EU.

2

Na základe špecifikácie od klienta vieme zabezpečiť vyškolených pracovníkov na odborné (najmä v automobilovom priemysle) a brigádnické práce (na prácu na stavbe, dokladanie tovaru, inventúra tovaru, na poľnohospodárske práce, v gastronómii a hotelierstve, do služieb a ďalších profesií v priemyselnej výrobe).

3

Zamestnávame pracovníkov na TPP, čím odbremeňujeme klienta od personálnej agendy, mzdového účtovníctva, odvodu daní a poistenia. Pomáhame mu riešiť personálne požiadavky súvisiace s jeho činnosťou, vtedy, keď nevyhnutne potrebuje pomoc z externého zdroja. Najmä pri nárazových a sezónnych prácach, pri dlhodobých PN, v čase zamestnaneckej a materskej dovolenky.

4

Naša agentúra dočasného zamestnávania operatívne reaguje na potreby všetkých našich klientov. Pri výbere dočasného zamestnanca kladieme dôraz na jeho skúsenosti, serióznosť a dochvíľnosť.