Siafacilityservices | Pre klientov

Prečo spolupracovať s agentúrou SIA facility service pri hľadaní dočasných zamestnancov?

NAŠE SLUŽBY

Dočasné pridelenie zamestnanca

Naša spoločnosť má licenciu agentúry dočasného zamestnávania a vďaka tomu môže ponúkať dočasné pridelenie zamestnanca k našim zákazníkom. Ide o rýchle a efektívne riešenie pre klienta, ktorý chce prispôsobiť vlastnú pracovnú silu a jej nákladovú efektivitu. Na základe špecifikácie od klienta vieme zabezpečiť vyškolených pracovníkov na odborné práce na Slovensku a v krajinách EU. Máme pre Vás ponuky zodpovedajúce Vašim požiadavkám. Okrem internej databázy získanej našim pôsobením na trhu, spolupracujeme s najvýznamnejšími printovými a elektronickými médiami pri hľadaní vhodných zamestnancov.

Zamestnanci na požičanie

Zamestnanci na požičanie je služba poskytovaná zmestnávateľom či súkromným osobám, u ktorých sa vyskytla nutnosť sezónnych prác, ale i tým, ktorí disponujú pracovnými miestami, ktoré nie je možné z hľadiska efektívnosti trvalo obsadiť pracovníkom na TPP. Tento spôsob zamestnávania šetrí Váš čas, a presonálne náklady. Výhodami tejto služby je riešenie výkyvov v objeme pracovných síl bez nutnosti meniť stav kmeňových zamestnancov a zabezpečenie brigádnikov počas nárazových období.

Recruitment

Ak potrebujete pracovné posily, ale nemáte čas na výberové konania, obráťte sa na nás. Postaráme sa o hľadanie a výber vhodných kandidátov za vás. Pri našej práci uplatňujeme rozsiahle databázové vyhľadávanie, inzerciu ako i kontakty na sociálnej sieti. Vy si zadáte svoje požiadavky ako sú kvalifikácia či prax, a my za vás vyhľadáme vhodných uchádzačov a zorganizujeme výberové konania, ktoré môžu okrem ústneho pohovoru obsahovať i testy či praktické úlohy. Zo všetkých uchádzačov pre vás vyberieme tých najzaujímavejších, a vy si následne vyberiete toho, ktorý vám bude vyhovovať najviac.


NAŠE ŠPECIÁLNE SLUŽBY

Zamestnávanie odsúdených. Naša spoločnosť ponúka službu zamestnávanie odsúdených. V podstate sa jedná o špeciálnu službu v oblasti personálneho lízingu, ktorú vie náš zákazník využiť v každom odvetví svojho podnikania. Ide o efektívny spôsob ako zabezpečiť pravidelnú pracovnú silu na svoju prevádzku alebo výrobu.

Túto službu ponúkame ako balík zložený z viacerých zložiek. Na základe požiadaviek od nášho klienta na jeho prevádzku alebo výrobu vyhľadávame vhodných odsúdených, ktorých následne zaraďujeme do pracovného procesu. Zabezpečujeme presun odsúdených priamo k zákazníkovi. Staráme sa o občerstvenie a jedlo pre odsúdených pri ich pracovnom výkone. V neposlednom rade zapezpečujeme bezpečnosť a stráženie odsúdených za pomoci väzenskej stráže.

Prenesieme Vašu výrobu do väznice

Medzi naše špeciálne služby určite patrí aj presun výrobného procesu do väznice. Na základe našich dlhoročných skúseností so zamestnávaním odsúdených u našich zákazníkov sme sa ako spoločnosť rozhodli ponúkať túto špeciálnu službu, kde vieme zabezpečiť presunutie časti alebo celej vašej výroby do väznice. V rámci tejto služby vám ponúkame realizáciu projektu presunu Vašej výroby spoločne s podrobným rozpočtom a ukazovateľom ekonomického dopadu pre Vašu výrobu.

Presunutie výroby do väznice je reálna budúcnosť v oblasti automobilovej a strojárskej výroby. Neustále sa zvyšujúca požiadavka na pracovnú silu a jej následný nedostatok len zvyšuje požiadavku nachádzať nové spôsoby udržateľnej výroby v rámci Slovenskej republiky. Naša spoločnosť Vám ponúka jedinečnú možnosť ako získať konkurenčnú výhodu na trhu, kde je neustály boj o pracovnú silu. Ekonomickú prevahu vašej spoločnosti zabezpečia nižšie vstupné náklady na presonál, ktorý mnohokrát tvorí až 70 % celkových nákladov výrobných spoločností.

Upratovanie

Ponúkame komplexné zabezpečenie upratovacích a čistiacich prác a garantujeme profesionálny a odborný prístup. Používame kvalitné čistiace prostriedky, moderné technológie a strojové vybavenie. Popri štandardnom a pravidelnom upratovaní poskytujeme široké spektrum špeciálnych čistiacich prác ako napríklad kompletné čistenie objektov po stavebných a rekonštrukčných prácach, umývanie okien a sklenených častí, výškové a horolezecké práce – umývanie okien a fasád, čistenie, montáž a údržba technológií, upratovanie počas kultúrnych a športových podujatí alebo napríklad aj strojové tepovanie kobercov, stoličiek, sedacích súprav suchou a mokrou metódou.

Databáza

Máme rozsiahlu databázu. Okrem internej databázy získanej naším pôsobením na trhu, spolupracujeme s najvýznamnejšími printovými a elektronickými médiami pri hľadaní vhodných zamestnancov.

Riešenia

Tvoríme rýchle, efektívne a cenovo výhodné riešenia. Šité na mieru.

Hot line

Sme k dispozícii 24 hod. denne na telefónnej linke.

Zamestnanci

Máme kvalitný výber zamestnancov. Na najvyššej úrovni, s predpokladmi a schopnosťami vyhovujúcimi Vašim požiadavkám.

Partner

Sme spoľahlivým partnerom. S klientmi komunikujeme jasne a otvorene.

Vaše potreby riešime komplexne, profesionálne, rýchlo a efektívne.

Potrebujem pracovnú silu